NGANG NHAU

1167112104aeda70b0o

Tên gốc: Tịnh bí 并辔

Tác giả: Hỉ Biệt Bất Tương Phùng 喜别不相逢

Thể loại: Cường cường, giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, BE

Số chương: 28.

Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ

Edit: Tịch Vũ


VĂN ÁN

Giơ tay lau tơ máu bên môi, nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, bất luận ra sao, cuối cùng cũng trở về.

Thẩm Triệt, ta đi lâu như vậy, cuối cùng cũng trở về.

Vai chính: Tiêu Thanh Ngạn ♥ Thẩm Triệt


MỤC LỤC

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 28

Kết: BEHE

TOÀN VĂN HOÀN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s